KreaStiOn vzw

“KreaStiOn” staat voor Stimulatie en Ontwikkeling van Kreativiteit, muziek en muzikaliteit.

De vereniging kan alle activiteiten inrichten of eraan deelnemen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van dit doel, onder meer: activiteiten op muzikaal, vormend, educatief, filosofisch, ontmoetend, experimenteel en maatschappijgericht vlak.

Uitgeverij

Recente composities, methodes, arrangementen

Studio

Opnames die vertrekken vanuit onze ervaring als muzikant

Educatie

Workshops, samenspel, ...

Diensten

Muzikale opluistering, recepties, trouw, ...

Artistieke projecten

Concerten, meditatieve projecten, ...

Contact